DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o je bila ustanovljena v letu 2010 z namenom vlaganja tveganega kapitala in navideznega lastniškega kapitala (t.i. mezzanin) v ciljna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).
Družba naložbe tveganega kapitala izvaja v skladu z naložbeno politiko ob upoštevanju določenih naložbenih omejitev.
Cilj ustanoviteljev družbe je izvajanje naložb tveganega kapitala v ciljna MSP, pri tem želimo ustvariti čim višji donos ob sprejemljivem tveganju tako na nivoju posamezne naložbe kot tudi na nivoju investitorjev v družbo tveganega kapitala.
Zakoniti zastopnik družbe je družba UD - upravljalska družba, d.o.o.
a